Website

Wie een bericht/nieuws of een foto van een bijzondere vangst heeft kan dat doorgeven aan het bestuur zodat het na beoordeling op de website geplaatst kan worden.

bestuur@lhvderietvoorn.nl