VISpas 2021

Beste jeugd en senioren leden,

In deze brief vindt u alle benodigde informatie over de VISpas voor het komende jaar.
Lees deze brief goed door.
Voor 2021 vindt er een contributie verhoging plaats van € 1,75 opgelegd door Federatie Midden Nederland

Incasso en acceptgiro voor VISpas 2021 door het service bureau van Sportvisserij Nederland

Ook dit jaar en de komende jaren worden de uitgiftes van de VISpassen en onze eigen vergunning verzorgd door het service bureau van Sportvisserij Nederland .
Het service bureau incasseert/verwerkt niet meer de bedragen van de nachtvisvergunning.
De nachtvisvergunning wordt in beperkte aantal uitgegeven door LHV de Rietvoorn

Het service bureau van Sportvisserij Nederland gaat de contributie van de VISpas, eigenvergunning in via de bestaande incasso’s incasseren.

De leden van de vereniging die de vergunningen contant kochten bij  Discus Bennink en daarbij Sportvisserij Nederland  hebben gemachtigd word het bedrag automatisch geïncasseerd.

Heb je Sportvisserij Nederland  niet gemachtigd dan krijg je een acceptgiro thuisgestuurd.
Graag die betaling op tijd te voldoen (voor 1 december 2020), zo voorkomt u dat de contributie niet extra wordt verhoogd.

Lees het onderstaande goed door a.u.b.

Administratiekosten/herinneringskosten bij acceptgiro
Het service bureau  hanteert  €5,00 administratiekosten voor degene die een acceptgiro krijgen, deze vervallen op het moment dat ze een machtiging geven;
De 1e herinnering wordt in de maand februari/maart verstuurd en de contributie wordt verhoogd met €1,50 herinneringskosten;
De 2e herinnering wordt in de maand april/mei verstuurd en de contributie wordt wederom verhoogd met €2,50 herinneringskosten;


Opzeggingen

Opzeggingen na de eerste factuur worden geaccepteerd, ondanks de opzeggingstermijn van 1 oktober
Je kan dan alleen nog opzeggen per mail bij  ledenadministratie@VISpas.nl  of bij de website www.mijnsportvisserij.nl  en niet bij de vereniging.
Opzeggingen na de herinnering worden alleen geaccepteerd bij ziekte, emigratie, sterfgevallen en schuldsanering;
Opzeggingen na de tweede herinnering worden alleen geaccepteerd bij ziekte, emigratie, sterfgevallen en schuldsanering;

Verenigingslijst van viswateren en eigen vergunning

De eigen vergunning van LHV de Rietvoorn 2021 wordt samen gevoegd bij de envelop met de VISpas 2021 en eventueel met de nieuwe aanvullende landelijke lijst  van viswateren, mits u dat aan Sportvisserij Nederland heeft  doorgeven om het alsnog te ontvangen.
Die enveloppen worden verstuurd door het service bureau van Sportvisserij Nederland.


Uitlevering VISpassen

De leden die voor 1 december betalen, ontvangen de VISpas 2021 voor 1 januari in huis;
De vereniging kan in HSV Leden Online de uitgeleverde VISpassen bekijken.
Heeft u de VISpas 2021 niet ontvangen en wel betaald informeer dan bij Sportvisserij Nederland per mail ledenadministratie@vispas.nl of via internet www.mijnsportvisserij.nl  of bel 0900-2025358

Opzeggen en wijzigingen doorgeven

Wilt u het lidmaatschap opzeggen dat kan met het lidnummer van de VISpas voor 1 oktober 2021 alleen per e-mail aan de ledenadministratie@vispas.nl  of via de website bij www.mijnsportvisserij.nl

Na 1 oktober kan de ledenadministratie niets meer veranderen bij Sportvisserij Nederland

Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso, dient u ook wijziging van bank / giro nummer  door te geven  aan de ledenadministratie voor 1 oktober 2021 .

Als u in 2021 bent verhuisd naar een nieuw adres die bij de vereniging nog niet bekend is geef dan het nieuwe adres voor 1 oktober 2021  door via ledenadministratie@lhvderietvoorn.nl of bij www.mijnsportvisserij.nl

U voorkomt dat de VISpas 2021 en ander mailing op het verkeerde adres wordt bezorgd.
U bent dan zelf verantwoordelijk om de post en vergunningen op het oude adres terug te krijgen.

Tenslotte wensen wij u allen een goede start voor 2021 en een mooi visjaar toe.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van LHV de Rietvoorn