Prijzen 2018 Vergunningen


Nieuw bij de vereniging is dat u de VISpas en/of JeugdVISpas 2018 ook online kan bestellen bij Sportvisserij Nederland. (de link is te vinden bij vergunningen / VISpas online bestellen)

Vanaf 3 januari 2018 zijn alleen nog de envelop met de aanvraag tijdelijke VISpas / JeugdVISpas 2018 en nachtvisvergunning te koop bij:

Discus Bennink
Patronaatsstraat 42

7131 CH Lichtenvoorde

 
Dit geldt voor nieuwe leden en leden die de VISpas niet hebben afgenomen van Sportvisserij Nederland.

Er wordt dan wel € 7,50 aan extra administratie kosten in rekening gebracht.
Het totale bedrag wordt dan € 43,50.

Deze tijdelijke VISpas 2018 is na invulling afleverdatum maar geldig voor 1 maand.
Als u het onderste gedeelte z.s.m. opstuurt naar Sportvisserij Nederland dan ontvangt u binnen een maand via de post de definitieve VISpas 2018 van Sportvisserij Nederland.

Senioren vanaf 14 jaar als hoofdlid:    

VISpas senioren
€ 14,00                                                 
Federatie Midden Nederland
€   7,00
Eigen vergunning L.H.V. de Rietvoorn
€ 15,00
Administratie kosten
€   7,50 +
Totaal
€ 43,50


Om in aanmerking te komen voor de extra senioren VISpas terwijl je al lid bent van een andere vereniging dien je het bovenstaande pakket te kopen, waarna Sportvisserij Nederland u het teveel betaalde bedrag van ± € 17,50 terugbetaalt.

Je moet dan wel exact dezelfde gegevens invullen van de andere VISpas(sen).
(naam, voorletters, geboorte datum, adres en het bank/gironummer)

JeugdVISpas en andere bijbehorende vergunningen 2018:

JeugdVISpas tot 14 jaar
                                                     
JeugdVISpas inclusief landelijke lijst
€  4,50
Federatie Midden Nederland
€  2,50
Eigen vergunning L.H.V. de Rietvoorn
€  3,00
Administratie kosten
€  2,50 +
Totaal
€12,50

Bijkomende kosten:

Nachtvisvergunning is alleen in combinatie met het senioren VISpas 2018 of JeugdVISpas 2018 inclusief de eigen vergunning van L.H.V. de Rietvoorn 2018 verkrijgbaar bij bovenstaand adres.
Kosten voor de nachtvisvergunning 2018 zijn € 20,00

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Voor vragen uitsluitend per mail naar ledenadministratie@lhvderietvoorn.nl