Nachtvisvergunning 2021

Deze onderstaande brief geld alleen voor diegene die in 2020 de nachtvisvergunning in bezit hebben.
Die hebben voorrang op de nachtvisvergunning 2021.

                                                                 

Sportvissen is booming. Ieder jaar stijgt het aantal vissers en dat is ook bij onze vereniging merkbaar. Zeker de laatste tijd is een duidelijke stijging merkbaar door covid-19. Op zich een goede zaak dat steeds meer mensen het plezier van de hengelsport ervaren.

Alleen is er ook een keerzijde aan deze stijging. Het wordt erg druk langs de waterkant met daardoor steeds negatieve gevolgen. Wij constateren regelmatig incidenten onder voornamelijk karpervissers met een nachtvisvergunning. De laatste jaren is de verkoop van de nachtvisvergunning gestegen. Wij hebben afgelopen jaren al meerdere keren besproken wat de toename van incidenten willen inperken.

Omdat het bestuur mede verantwoordelijk is voor de veiligheid en het aantal incidenten stijgt zijn wij genoodzaakt om vanaf 2021 de volgende wijziging door te voeren:

  • Vanaf 2021 komt er een maximum uitgifte van het aantal nachtvisvergunningen
  LHV de Rietvoorn van 100 stuks.

Hoe gaan wij dit organiseren.

Door de huidige Coronamaatregelen is het niet mogelijk om een fysieke uitgifte te realiseren. De afhaaldagen die in de vorige brief waren opgenomen komen dan ook te vervallen. Het bestuur heeft besloten om een digitale uitgifte te organiseren. Iedereen ( zowel inwoners van Oost Gelre als inwoners buiten de gemeente) kan zich
vanaf 1 december 2020 tot en met 31 december 2020 maar niet eerder inschrijven voor een nachtvisvergunning. Hierbij hanteren wij wel, op is op en wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het is niet mogelijk om meerdere nachtvisvergunningen per persoon te bestellen, met als uitzondering een ouder met een zoon/ dochter onder 14 jaar die in het bezit is van een vergunning van LHV de Rietvoorn. Inschrijvingen buiten de bovenstaande datums zullen niet in behandeling worden genomen. Als wij de inschrijving binnen hebben zullen wij de mail beantwoorden en verdere gegevens verstrekken. De nachtvisvergunning zal dan in de loop van januari 2021 per post worden verzonden. De huidige nachtvisvergunning zal om die reden dan ook geldig blijven tot 1 februari 2021. Dit geldt alleen voor de nachtvisvergunning.

De vergunning kan besteld worden middels het volgende emailadres:

ledenadministratie@lhvderietvoorn.nl

De vorige brief over de nachtvisvergunning en de afspraken daarin komt te vervallen en kan als niet verzonden worden beschouwd.

Bestuur LHV de Rietvoorn.